» کلمه عبور نسبت به کوچکی یا بزرگی حروف حساس است بنابراین هنگام ورود کلمه عبور نسبت به روشن یا خاموش بودن کلید CAPS LOCK  اطمینان حاصل کنید.
» نویسندگان وبلاگهای گروهی در بخش نام کاربری از ترکیب نام کاربری خود ، حرف @ و بخش اول آدرس وبلاگ استفاده کنند مانند arash@myblog
» نام کاربری  نسبت به حروف کوچک و بزرگ حساس نیست.
» در صورتی که با وجود تایپ صحیح نام کاربری و کلمه عبور در ورود به بخش مدیریت وبلاگ مشکل دارید  "راهنمای حل مشکل در ورود به بخش مدیریت وبلاگ" را مطالعه کنید